Voorbereiding bouwproces

U hebt een wens met betrekking tot uw huisvesting. Op basis hiervan wordt een eerste programma van eisen opgesteld en een haalbaarheidsstudie gedaan. Indien dit naar uw tevredenheid is, worden de plannen tot in het kleinste detail, in nauwe samenwerking met betrokken partijen, uitgewerkt. Op basis van deze plannen kan een prijsvormingtraject worden uitgezet.

In het voorbereidende proces kan ik voor u het volgende verzorgen:

  • ondersteuning in het opstellen van een programma van eisen door middel van aansturing en controle van alle betrokken partijen;
  • uitvoeren haalbaarheidsonderzoek middels stichtingskostenopzet; de kostenraming;
  • bouwkundige beoordeling/toetsing van het ontwerp, de werkomschrijving en de
  • architectenbegroting;
  • leiden van het plan en onderzoeken van mogelijke alternatieven;
  • bewaken van bestek en tekeningen;
  • kostenbepaling en controle prijs/kwaliteitsverhouding;
  • co√∂rdineren van de betrokken partijen;
  • vertegenwoordigen van de opdrachtgever.