Bouwtoezicht

In de uitvoeringsfase van een bouwplan, is onafhankelijk toezicht geen overbodige luxe.
Immers, u wilt graag weten of er daadwerkelijk gebouwd wordt conform bestek, tekeningen en de gemaakte afspraken.

Het voordeel van toezicht en controle tijdens het bouwproces is, dat eventuele knelpunten vroegtijdig worden onderkend. Daarnaast ontstaat door de begeleiding een heldere communicatie tussen opdrachtgever en aannemer.

Bouwtoezicht kan bestaan uit een combinatie van onderstaande elementen:

  • controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek met bijbehorende bestektekeningen;
  • toezicht houden op de uitvoering en de kwaliteit van het werk;
  • controleren of het werk volgens bestek en werktekeningen wordt uitgevoerd;
  • fungeren als aanspreekpunt voor de bouwpartners;
  • het voeren en bijwonen van de nodige interne en externe werkbesprekingen;
  • keuren van materialen en bouwproducten;
  • beheren en distribueren van het tekeningenbestand;
  • controleren van de revisietekeningen;
  • assisteren van de directie bij de eindoplevering.