Integrale benadering op bouwen

bovenkant_tabel

Advies en ondersteuning bij:

 • Programma van eisen
 • Voorlopig ontwerp
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ontwerp
 • Werkomschrijving
 • Architectenbegroting
 • Plan optimalisatie
 • Kostenbepaling
 • Aanbestedingsstukken:
  • – Bouwtekeningen
  • – Bestek
Directievoering:

 • Aansturen van het bouwproces
 • Projectvoortgang, financiën, organisatie
 • Informatievoorziening
 • Naleving contract t/m oplevering

Bouwtoezicht:

 • Toezicht en controle van de bouw op basis van: aanbestedingsstukken (bestektekeningen en nota’s van wijzigingen).
Onderhoud gebouwen:

 • Onderhoudsbeleid en – plannen
 • Onderhoudscontracten
 • Vaststellen staat van onderhoud

Bouwkundige inspecties:

 • Vaststellen technische staat van gebouwen t.b.v. aankoopbeslissing, renovatie of sanering.

tabel_onder