Directievoering

De directievoerder draagt uit uw naam zorg voor de voortgang van het project, de organisatie, de financiën en het voldoen aan de regelgeving. De taken van de directievoering worden  bepaald door de wensen van de opdrachtgever.

Als directievoerder behoren tot mijn verantwoordelijkheid de onderstaande taken:

  • sturing geven aan alle betrokken bouwpartners;
  • vertegenwoordigen van de opdrachtgever;
  • zorgen voor tijdige informatievoorziening aan de opdrachtgever;
  • leiden van de bouwvergaderingen en verzorgen van de verslaglegging;
  • bewaken van het bouwbudget;
  • meer- en minderwerk afstemmen bij wijzigingen van het bouwplan;
  • controleren en toezien op naleving van de planning;
  • de eindoplevering behartigen namens de opdrachtgever tot en met de afronding van eventuele gebreken.