Onderhoud gebouwen

Vindt u het belangrijk dat het verblijf in uw gebouw ook op de langere termijn aangenaam is en aan de eisen blijft voldoen om in te werken? Met goed beheer en gedegen onderhoud van uw eigendommen, kunt u dit realiseren. Onderhoud zal de technische levensduur van uw gebouwen verlengen.

Ik verplaats me in uw situatie en bied u gespecialiseerd advies over onderhoudsbeleid en -beheer gericht op inzetbaarheid, werkbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Op het gebied van onderhoud kan ik op de volgende punten van toegevoegde waarde voor u zijn:

  • adviseren over onderhoudscontracten met uw onderaannemers;
  • opzetten en onderhouden van een meerjaren onderhoudsplan;
  • bouwtechnisch keuren ten behoeve van vastleggen staat van het gebouw.