Bouwkundige inspecties

Heeft u vragen over de staat van uw gebouw, wilt u een keuze maken omtrent (groot) onderhoud, renovatie, verbouwing of sanering en nieuwbouw? Mist u voldoende inzicht in de mogelijkheden en consequenties?

U kunt mij een bouwinspectie laten uitvoeren, waarbij de onderhoudstoestand en de constructie van een gebouw in kaart worden gebracht,  ten behoeve van bijvoorbeeld aankoop of verbouw.

Hierin kan ik voor u verzorgen:

  • Basiskeuring: visuele inspectie van alle bouwonderdelen. In een rapport worden alle aangetroffen bouwkundige gebreken duidelijk omschreven en indien nodig, voorzien van een foto. Verder wordt ook de kwaliteit van de bouwonderdelen benoemd.
  • Pluskeuring: dit is een basiskeuring, aangevuld met hersteladviezen en een globale opgave van herstelkosten van de aangetroffen bouwkundige gebreken.